Opening Doors for

Nordic Business

VD, Econ.LIC (Int´l Bus), HHJ

MINNA STORM

Jag grundade ECCA Nordic 2005 för att skapa och leverera förutsättningar för tillväxt och export på den nordiska marknaden – framförallt för små och medelstora nordiska företag. För många SMEs är vi 25 miljoner nordbor, har ett fungerande välfärds- och hälsovårdssystem, påverkas av det nordliga klimatet och genom våra smarta, funktionella hem och andra byggnader finns en stor potentiell marknad. Jag jobbar framför allt med att lyfta fram, utveckla och internationalisera lösningar som vänder sig till den växande efterfrågan på nya, digitala lösningar för vård som vi nu ser växa fram. Jag jobbar med enkla verktyg för bättre egenvård och hälsa, för modulära och hållbara lösningar för byggande och boende och med renare mat och miljö.

Minna HP image

ECCA Nordic = Future Vision + Action Today

Pure Export. Pure Energy

WHAT WE DO

ECCA Nordic är en extern resurs med brett och etablerat nätverk i Norden för att stödja ditt företag när ni:
  • Skapar tillväxt och ökar internationaliseringen genom nordiska nätverk
  • expanderar er verksamhet i andra nordiska länder
  • behöver förstärka era egna resurser med marknads- och exportkunskaper
  • ska utkristallisera er långsiktiga affärsutveckling med strategier som kan genomföras
  • är ute efter ett pragmatiskt, konkret genomförande och enkla lösningar ökar kundnyttan hos era kundföretag
  • marknadsför lokalt eller nationellt; deltar events med partners eller ordnar aktiviteter, kommunicerar till traditionell och social media, fackmedia, kunder och partners
  • söker en partner för en nyetablering

 

ECCA Nordic levererar också marknads-, kund- eller konkurrentanalyser, söker partners, startar eller förvärvar lokala bolag eller förstärker sälj- och marknadsresurser med en lång erfarenhet, hög kompetens och stor pålitlighet.

 

ECCA Nordics partners finns lokalt, i Norden och globalt. Med hjälp av ECCA Nordics partners kan vi tillsammans generera mervärde för dina kunder, erbjuda större helhetslösningar, ta bort flaskhalsar, minska tidsbrister eller öka de knappa resurser som stått på vägen för bättre nordiska affärer eller partnerskap. Vi utnyttjar de främsta kompetenserna, teknikleverantörerna, logistikspecialisterna, underlättar exportfinansiering och bidrar även till att söka annat externt eller finansiellt stöd. Genomför benchmarking och hittar de övriga marknadsförare som bäst bidrar till att skapa kundnytta för ditt företag. ECCA Nordic är alltid redo att öka tillväxten, bilda starkare internationella nätverk och göra bättre nordiska affärer tillsammans med ditt företag – Let´s grow healthy in the Nordics!

EXPORT EXPERTISE

LÄS MER

MARKETING MOTIVATION

LÄS MER

INNOVATION NETWORKS

LÄS MER

OTA YHTEYTTÄ

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

©2024 ECCA Nordic

Log in with your credentials

Forgot your details?